تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - نوشتار ( سی دی ایمان ) از مهندس دژاکام

ما می توانیم دنیایی برای خود به وجود  بیاوریم که مملو از ایمان ، عشق ، محبت و عقل باشد و به همدیگر کمک کنیم . هرچه ما به راه و صراط مستقیم نزدیک تر باشیم ، نشانه این است که حالمان خوش تر است و هرچه از این راه دور تر شویم روز به روز  حالمان بدتر می شود. سعی کنید همیشه در راه و در مسیر باشید.

" نوشتار سی دی ایمان "

به نام قدرت مطلق الله

 

الان خوشبختانه خانم های مسافر هم دارند پشت سر هم به رهایی می رسند . بنابراین میبینیم که خروجی خانم های مسافر خیلی خوب شده است و این روی کارکرد مرتب و منظم راهنماهاست که دارند تلاش خوبی میکنند .حالا این وسط ممکن است تعدادی خراب هم دربیاید که هیچ ایرادی ندارد . من بارها گفته ام خداوند نیز که اشرف مخلوقات است بعضی مخلوقات را ناقص الخلقه به دنیا می آورد چون حکمت این طور است ، سیستم این طور است . ما هم ممکن ات پرتی داشته باشیم ولی در مجموع نشان می دهد که گروه دارد خوب کار می کند و این مسئله نظم و نسخ و دیسیپلین مجموعه ماست و هرچه این نظم بیشتر رعایت شود و هر کس احترام بزرگتر را حفظ کند ما پیروزتر هستیم و تولید بیشتری داریم و هر چه از این نظم خارج شویم به طرف قهقرا و انحدام کامل خواهیم رفت .

اعتقاد من بر این است که نظم در کنگره 60 باید صد مرتبه بیشتر از دانشگاه ، ورزشگاه یا غیره باشد به دلیل اینکه افراد دارای بیماری خاصی بوده اند و از نظر افکار و اندیشه تزلزل زیادی دارند و دو قطبی یا دو شخصیتی هستند . چون وقتی می کشند یک جور هستند و وقتی نمی کشند یک جور دیگر ! حرف ها باید یکبار زده شود و افراد باید اجرا کننده باشند  چون نه وقت آن را داریم نه انرژی آن را و نیازی به تکرار نیست . راهنما می گوید باید سقوط آزاد بروی یکبار باید گفته شود و جای چک و چانه ندارد و این مسئله ما را به نتایج دلخواه می رساند .

اما در پشت این مسائل چیزی نهفته است اینکه چه چیزی وجود دارد که ما را از تعلّقات و خواسته های شخصی خود دور می کند و از چیزهایی که دوست داریم ، پرهیز می کنیم. کارهایی که باید انجام دهیم را انجام نمی دهیم ، سختی ها را متحمل می شویم و وقت خود را برای اعضاء می گذاریم .چه چیزی باعث شده نیرویی در وجود راهنمان و زحمت کشان کنگره 60 باشد ؟ از نظر ظاهری عقل است اما از نظر حسابگرانه با چه معیاری می خواهید این را بسنجید ؟ برای هر کس که تعریف کنید به ریش شما می خندد مخصوصا" در اروپا و کشورهای غربی که یک نفر این همه کار می کند برای چی ؟ چیزی جز عشق در پس این مسئله نیست و این عشق باعث جنبش و حرکت است و این عشق نشأت گرفته از ایمان و اعتقاد است.

ایمان یعنی تجلّی نور خداوند در انسان 

 مگر نه این است که روح خداوند درما دمیده شده است و همه ما جزئی از وجود باری تعالی هستیم ، خداوند در مقابل وجود هستی وخلقت های خود انتظاری از ما ندارد و مانند خورشید است و نور خود را به همه جا می تاباند و به فکر پس گرفتن آن نیست .

تجّلی نور خداوند در انسان یعنی ؛ صفات خدا در انسان متجلی می شود . خداوند بخشنده است و کسی که ایمان دارد ، بخشنده است . خداوند رحیم است و کسی که ایمان دارد ،رحیم است . خداوند محبت دارد و کسی که ایمان دارد ، محبت دارد و خداوند علیم است یعنی تواناست کسانی که ایمان دارند ، انسان های توانایی هستند . هر کدام از صفت های خداوند در کسانی که ایمان دارند خود را متجلی می کند. تمام صفات خداوند در انسان نهفته است در وجود خداوند بعنوان اقیانوس می ماند اما برای انسان مانند قطره یا کوزه یا نهر است . بنابراین ؛ مفهومی دیگر از ایمان ، اعتقاد داشتن است . اعتقاد داشتن به چه ؟ به خودش ، به انسان ها ، به خانواده ، به حیات ، به راستی و درستی و هر چیزی .. سیستم الهی و هستی به این صورت است ؛ کسی که در سیستم هستی می دهد و در حرکت است، مانند آب زلال است و مانند رودخانه ها جاریست و تمام مراتع و بوستان ها از این آب ها بهره می برند و باعث حیات انسان ها و گیاهان می شوند اما از آب رودخانه ها کم نمی شود و همیشه پرآب تر ، زلال تر ، قوی تر و نیرومند تر هستند چون می دهند . انسانی که چیزی نمی دهد مانند برکه و حوض آب است و تکان نمی خورد و آب ساکن می ماند و لجن می شود و گنداب می شود.

ایمان این نیست که شما همش سفره پهن کنید و دعا کنید ، این فقط یک قسمتش است . ایمان آن چیزی است که شما حاضر باشید از عصاره جان خود بدهید . کدامتان این توان را دارید ؟  کسی که ایمان داشته باشد ، سعی می کند تمام زیبایی وجود خود را به دیگران بدهد و حاضر است عصاره جانش را بدهد و اگر عصاره جان خود را بدهد ، مرتب پرتر می شود . یعنی کسی که عصاره جان خود را داد ، ایمان دارد و عاشق است و ظرف آن پر است و هرچه از ظرف خود می دهد ، ظرف او پرتر می شود . یعنی ؛ در هستی نمی توانی طوری باشی که ندهی اما بگیری . هیچ کس نمی تواند بگوید من ایمان دارم و عشق دارم اما از عصاره جانم و مالم نمی توانم بدهم . این شخص ایمان ندارد حتی اگر ساعت ها به عبادت بپردازد .

عبادت بجز خدمت خلق نیست

 به سجاده و تسبیح و دلق نیست

کدام یک از شما این کار را می کنید ؟ یک روز از سال می شود روز راهنما ، روز کمک راهنما ، خیلی کار کنید 2 هزار تومان آن هم روی رودربایستی به راهنما می دهید !  من این را به خاطر اینکه شما به راهنما پول بدهید نمی گویم چون راهنماها پولی نیستند ..انسان در مقابل ایمان خود چه می کند ؟ وقتی که نمی دهد به جایی می رسد که هر روز حالش بد می شود . دوستی می گفت ریشه تمام بیماری ها به اعتقاد من از بی ایمانی است . از انواع سرطان روده و مغز و سینه گرفته تا .. چنین انسانی همه چیز را برای خود می خواهد . برای خانواده خودش می خواهد . سیب سرخ را برای خودش و خانواده اش می خواهد ولی سیبی که در حال گندیدن است را برای دیگران ! این ها همه زیر پرتو ایمان است . فرمان خداوند یکی گفتار است و دیگری عمل .  کسی که ایمان دارد و وارد عمل شود ، خیلی قضیه فرق می کند .

ما در حرف می گوییم خدا را قبول داریم و به زیارت می رویم و . . . این ها همه عالی و به جای خود ولی تو زیارت را دوست داری ، ائمه را دوست داری قرار است این ها همه به تو بدهند ؟ صبح ها هنگام خروج از خانه با خواندن آیه آلکرسی می خواهیم آنها از ما مراقبت کنند . در زمان بیماری عزیزان ،  قرانی کنار آنها می گذاریم تا شخص مداوا شود یا برای آنها سفره می اندازیم ، حج می رویم تا مالمان زیاد شود و . . . این هم نوعی ایمان و دینداری است اما ایمانی یکطرفه است که فقط منتظر است به طرف او جذب شود و اینکه من 5 تا بدهم و توقع صدتا را از ائمه داشته باشم .. اگر به قسمت های پنهان ذهن خود مراجعه کنیم ، می بینیم که ما اینها را به این دلیل دوست داریم و تصور می کنیم که انسان با ایمانی هستیم تا همه آنها به ما بدهند پس این ایمان نیست ، دکّان داری است که می دهی و در مقابل آن بسیار گران فروشی ، یعنی در ازای 1000 تومان یک تومان جنس می دهی . وقتی به این مسیر و حرکت در جهت منفی ادامه دهیم ، روز به روز هرچه داریم از دست خواهیم داد .

 

ما مقداری ایمان داریم و جلو می رویم و خداوند به ما می دهد و خوب به ما کمک می کند و به مرحله ای می رسیم که دست به خاکستر می زنیم و طلا می شود و اکثرا" راهها باز می شود . ناسپاسی و ناشکری می کنیم و از صراط مستقیم خارج می شویم و در آن زمان دنده معکوس برمی گردد و به مرحله ایی می رسید که دست به طلا می زنیم و خاکستر می شود .

در آن زمان سردی که خاصیت سردی دارد ، سردی خود را از دست می دهد و گرمی می شود . وقتی نظر سیستم برگردد خرما که چیز گرمی است تبدیل به چیز سرد میشود .. و خاصیت ها بر می گردد .کسانی که ایمان دارند ، کمتر مریض می شوند . اعتقاد دارند و باور دارند ، خداوند را قبول دارند و به او توکل می کنند ولی کسانی که ایمان ندارند ، توکل نمی کنند و فقط خیال می کنند توکل دارند و حتی چند ثانیه قادر به توکل نیستند .

این سیستم خلقت به گونه ای است که باید دوست بداری تا دوستت داشته باشند . باید بدهی تا به تو بدهند . شما نکاشته نمی توانید درو کنید ! یکی از بدبختی های انسان ها این است که نکاشته می خواهند درو کنند ! باید ابتدا چیزی بکاری تا برداشت کنی . اگر حنظل کاشتی ، حنظل برداشت می کنی ..

هر چیز بکاری ، همان را برمی داری و زمانی که اصلا "چیزی نمی کاری ، قطعا" چیزی برداشت نخواهی کرد .

مثلا" شما درخت گردو می کارید و چند سال از او مراقبت می کنید و در زمان برداشت سالی هزاران گردو برداشت می کنید و کسی هم که چیزی نمی کارد هیچ چیز برداشت نمی کند و در مزرعه اش جز بوته و خار چیز دیگری نیست .

 ایمان کسی دارد که می کارد اما در اینجا یک نکته بسیار بسیار حساس وجود دارد که شعبده سیستم است ؛ اینکه اگر بکاری ، به حساب برداشت ، محصولی به تو نخواهد داد . یعنی ؛ من مقداری کمک می کنم که چندین برابر به من کمک شود که اینگونه اصلا" جواب نمی دهد . اگر کاری انجام می دهید به خاطر تفاخر ، مطرح کردن خود و غیره ، جوابی نخواهید گرفت . باید این قضیه بلاعوض باشد و در این صورت جواب خواهد داد . یعنی از وجود و عصاره جان و مال خود از فکر و اندیشه خود می دهی تا انسان ها را خوشحال کنی و مشکلات آنها حل شود و اگر اینجا تو دادی و انتظار برگشت نداشته باشی . آن زمان محصول خواهد داد . یعنی ؛ خدمات را انجام دهی و انتظار بازگشت نداشته باشی آن موقع جواب میدهد.

عشق بلاعوض همین است  ، در ایمان همه چیز بلاعوض است و انتظاری ندارد و اینگونه به نتیجه می رسد و کسانی که ایمان دارند ، واقعا" در آسایش و امنیت هستند .

بعنوان مثال ؛

گاوی در مزرعه ای بزرگ زندگی می کرد . گاو صبح ها که بیدار می شد ، از علف ها تغذیه می کرد و موقع خواب به فکر فرو می رفت که اگر خوابیدم و زمان بیداری علف ها را باد برد یا از بین رفت ، من چه کنم . شبها تا صبح غصه می خورد و فکر می کرد و لاغر می شد و صبح تا شب می خورد و چاق می شد و سالها کارش همین بود .

کسی که ایمان داشته باشد ، می داند حکمت و سیستمی نیز وجود دارد ، رضا و تسلیم وجود دارد بنابراین کار خود را می کند و مانند مثال گاو نیست اما کسانی که ایمان ندارند مانند مثال گاو هستند ؛ از همه چیز استفاده می کنند اما تردید و شک در آنها به وجود می آید که به گونه های دیگر بروز می دهند و بیمار می شوند چون اعتقاد ، آرمان ، تکیه گاه و پشتوانه ندارند و مانند کسانی هستند که در دریا در حال غرق شدن هستند و دستگیره و جایگاهی ندارند . بنابراین با انواع و اقسام بیماری های جورواجور روبرو می شوند و به جایگاهی می رسند که می خواهند همه چیز را با قرص  برطرف کنند .

اینها همه خود تو هستی ، درون توست ، افکار و اندیشه توست . می توانی زاویه دید خود را تغییر دهی ، شما برای سیستمی که به شما کمک می کند چه کرده اید ؟ در مقابل خدماتی که به شما ارائه می شود ، چه کر ده اید و چه قدمی برداشته اید ؟

زمانی که کسی را ناراحت می کنید ، فشار زیادی روی خود شماست و باید فشار را تحمل کنید و کسانی که فکر متعادل ندارند و در صلح و آرامش نیستند ، آسیب های زیادی به خودشان می رسد . اگر بخواهید به کسی گرما بدهید ، باید گرما داشته باشید و از گرمای خود به او بدهید و او را گرم کنید .. زمانی که می خواهید به کسی نفرت و کینه بدهید هم همینطور است و مانند این است که آتش گداخته را در دستان خود گرفته اید و می خواهید او را به دیگران بدهید . در اینجا به خودتان آسیب می زنید و دچار انواع و اقسام بیماری ها می شوید !

ما می توانیم دنیایی برای خود به وجود  بیاوریم که مملو از ایمان ، عشق ، محبت و عقل باشد و به همدیگر کمک کنیم . هرچه ما به راه و صراط مستقیم نزدیک تر باشیم ، نشانه این است که حالمان خوش تر است و هرچه از این راه دور تر شویم روز به روز  حالمان بدتر می شود. سعی کنید همیشه در راه و در مسیر باشید.


تهیه و تنظیم : محمد حیدری
طبقه بندی: سی دی های مهندس دژاکام و امین دژاکام،
برچسب ها: سی دی ایمان از مهندس دژاکام، درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی، مقالات و نوشتار سی دی های کنگره ۶۰،

تاریخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : لژیون کمک راهنما جنابی | نظرات شما عزیزان

What is distraction osteogenesis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:56 ق.ظ
Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I
came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking
and will be tweeting this to my followers!
Terrific blog and excellent style and design.
http://yvonnenicklaw.jigsy.com/entries/general
چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:15 ب.ظ
Hurrah! After all I got a website from where I can actually get useful data regarding my study and
knowledge.
فریدون جنابی
پنجشنبه 25 خرداد 1396 11:02 ق.ظ
بااحترام....محمد عزیز خسته نباشید ...یاعلی
پاسخ لژیون کمک راهنما جنابی: سلام . با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز و گرامی من هم به شما خسته نباشید میگم و ممنونم بابت زحمات شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

  • paper | چاله | قدس