تبلیغات
درمان اعتیاد وب لژیون آقای فریدون جنابی - نوشتار ( سی دی حرمت ) از مهندس دژاکام
حریم یعنی حرمت.. یعنی اندازه هر چیزی را ما باید نگه داریم. یکی از مسائل مهم در کنگره ۶۰، همین حرمت است. هر نوشتاری در کنگره یک بار خوانده می شود ولی حرمت کنگره ۶۰، دو بار خوانده می شود چون اهمیت زیادی دارد.
 
 
نوشتار سی دی "حرمت" آقای مهندس دژاکام

به نام قدرت مطلق الله


دستور جلسه این هفته ما "حرمت کنگره60" است. حرمت از حریم می آید وقتی می گویند هر چیزی حرمتی دارد یعنی حریم دارد و شما نمی توانید به آن نزدیک شوید.. یا می گویند محارم، مثل اعضای یک خانواده که شما نمی توانید به آنها نزدیک شوید. مثل جاده که حریم دارد یا رودخانه که حریم خاص خودش را دارد که بعضی ها اهمیتی به آن نمی دهند و تا بارندگی کم می شود می روند و کنار رودخانه خانه می سازند و بعد کم کم خود رودخانه را هم می گیرند و آنجا خانه می سازند تا این که سیل می آید و همه چیز را ویران می کند!

کنگره هم یک حرمت و حریمی دارد، ما در کنگره نه نیروی انتظامی داریم نه قوه قضائیه.. ما افرادی بودیم که اگر بخواهیم وارد لجاجت شویم آخر لجبازی و حاشا کردن و قبول نکردن و گردن نگرفتن هستیم.. در جیب کسی هروئین با زرورق پیدا می کردند، قیافه اش هم که تابلو بود او را بازداشت می کردند و می بردند و هر چقدر او را با شلاق می زدند حتی آویزانش می کردند باز می گفت این مواد مال من نیست! پس وقتی در هر شعبه ای 700-600 تا مصرف کننده دور هم جمع می شویم یک مصرف کننده که می تواند یک خانواده حتی یک طایفه را بهم بریزد، در باور کسی نمی گنجد که در بین ما چگونه است که چنین اتفاقهایی نمی افتد!؟ به پارک طالقانی که می رویم آنجا همه افراد و خانواده ها در امنیت کامل هستند تمام حرمتها حفظ می شود و هیچ دعوایی نمی شود و کسی به کسی توهین نمی کند.. ما آمده ایم کاری کرده ایم که در کنگره60، افراد بیایند اینجا فقط به درمان خودشان بپردازند. در بهشتهای برین هیچ سخن بیهوده ای نیست و وقتی بهشتیها بهم می رسند فقط بین شان سلام و سلام علیکم است.. من می خواهم کنگره60، دقیقاً همینطور باشد وقتی افراد بهم می رسند فقط بگویند؛ سلام و سلام علیکم..

در کنگره60، کسی نمی تواند رابطه کاری و مالی با یک کنگره ای برقرار بکند چون اختلاف بین شان بوجود می آید. ما اگر در کنگره رابطه تجاری نداشته باشیم و خانه همدیگر نرویم بین مان اختلافی پیش نمی آید. رابطه ما در کنگره باید مثل ستونهای مسجد یا ستونهای معبد باشد چون ستونها اگر خیلی بهم نزدیک شوند سقف فرو می ریزد و اگر خیلی از هم دور شوند باز سقف پایین می ریزد. حریم یعنی حرمت یعنی اندازه هر چیزی را ما باید نگه داریم. یکی از مسائل مهم در کنگره60، همین حرمت است.. هر نوشتاری در کنگره یک بار خوانده می شود ولی حرمت کنگره60، دو بار خوانده می شود چون اهمیت زیادی دارد.

در کنگره60، دروغ گفتن ممنوع است چون اگر رهجویی به راهنمای خود راستش را نگوید که چه مصرف می کند و چقدر.. برای خودش مشکل بوجود می آید و به نتیجه نخواهد رسید.

در کنگره60، ما هیچ کسی را سرزنش نمی کنیم.. هر کس با هر شخصی مشکلی دارد برود به خودش بگوید. شما اگر کسی را که غیبت می کند تشویق بکنید او بیشتر به این کارش ادامه می دهد ولی وقتی بگویید چرا اینها را به من می گویید بروید به خودش بگویید دیگر این اتفاقها نمی افتد.

در کنگره60، ما حرف کسی را قطع نمی کنیم.. یک اخلاق بسیار بد و زشت و زننده ای است که ما خیال می کنیم با استفاده از چند تا کلمه می توانیم حرف کسی را قطع بکنیم و وارد صحبتش شویم  یکی دارد حرف می زند می گوییم بین حرفتان شکر و خودمان شروع به حرف زدن می کنیم! این یعنی چه؟ اصلاً به هیچ عنوان نباید حرف کسی را قطع بکنیم و وقتی که حرف می زنیم به دیگران هم فرصت صحبت کردن بدهیم.

در کنگره60، بیان الفاظ ناشایست ممنوع است.. ما نباید به همدیگر حرفهای زشتی بزنیم گاهی اوقات طنز و لطیفه خوب است ولی اصولاً شوخی کردن شخصیت انسان را پایین می آورد. بین استاد و شاگرد باید یک حریم و دیواری باشد اگر این دیوار خراب شود دیگر هیچ چیز باقی نمی ماند. رهجو برای راهنمایش جوک می فرستد و او خوشش می آید و جوک بدتری برای رهجویش می فرستد و این کار ادامه پیدا می کند که در این صورت دیگر رهجو راهنمایش را تحویل نمی گیرد و حرفش را قبول نمی کند. بنابراین ما باید صحبت کردن را یاد بگیریم حتی باید یاد بگیریم با انسانهای مختلف به گونه های مختلفی صحبت بکنیم.. ما نمی توانیم در صحبت با همه از یک دیالوگ استفاده بکنیم و بگوییم برای ما فرقی نمی کند ظاهر و باطن ما یکی است حالا می خواهد شاه باشد یا گدا.. وکیل باشد یا وزیر.. ما خیلی خاکی هستیم! اینها چرت و پرت است اصلاً اینطور نیست شما با پدرت یکجور صحبت می کنی با برادرت جور دیگر.. با همکلاسی ات یکجور صحبت می کنی با معلمت جور دیگر.. با همسرت اگر هر جور صحبت می کنی با زن مردم نمی توانی آن طور صحبت بکنی یا بالعکس خانمی با همسرش هر جور صحبت می کند با دیگران نمی تواند همانطوری صحبت بکند. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

در زبان فارسی انسانها وقتی با دیگران صحبت می کنند فقط با دوستان خیلی نزدیکشان می توانند از ضمیر مفرد استفاده بکنند که اینها در الفاظ، بسیار بسیار مهم است و بزرگترها باید طوری صحبت بکنند که کوچکترها یاد بگیرند. هر انسانی خودش با رفتار و کردارش حریم خودش را مشخص می کند وقتی دیگران وارد حریم ما می شوند این تقصیر مردم نیست بلکه ما خودمان اجازه اش را داده ایم.. مثلاً وقتی شوخی می کنیم باید انتظار شوخی در مورد خودمان را هم داشته باشیم و در شوخی ها و لطیفه ها نباید هیچ قوم و قبیله ای را مسخره بکنیم این کلام خداوند است.

در کنگره60، بدون اطلاع و هماهنگی هر گونه پولی را دریافت کردن و یا هر گونه وجهی را تحت عنوان قرض یا وام به هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی پرداخت کردن ممنوع است.. بدون هماهنگی هیچ پولی را تحت هیچ عنوانی نمی توانید به کسی قرض بدهید. کسی آمد پیش من و گفت که من پنج میلیون تومان پول به فلانی قرض دادم پول من را خورده است.. گفتم کار خوبی کرده است نوش جانش. با تعجب گفت کار خوبی کرده است؟ گفتم بله وقتی هر دفعه در کنگره دو بار حرمتها خوانده می شود شما باز چطور رفته اید این کار را کرده اید!؟

در کنگره60، استفاده از لباس و پوشش نامناسب ممنوع است.. این حرمت فقط برای خانمها نیست بلکه آقایان هم باید از لباس و پوشش مناسبی استفاده بکنند. اگر بخواهی قیافه و لباست را از استاندارد خارج بکنی در کنگره60، این امکان پذیر نیست. اینجا نمی توانی پیراهن بپوشی و دکمه هایش را تا وسط باز بگذاری و زنجیر به گردنت بیندازی یا موهایت را فر بکنی  و چربش بکنی یا ریش هایت را مدل خاصی بزنی و... کنگره60، باید ساده باشد. آقایان باید پیراهن شان سفید و تمیز باشد، کفش تمیز و مناسبی داشته باشند و وضعیت ظاهریشان باید عادی باشد. اگر تیپ و لباس ناجور داشته باشی در خیابان که می روی برای هر خلافی پلیس اول می آید یقه تو را می گیرد، ولی اگر پوشش ساده ای داشته باشی کسی به کار تو کاری ندارد.

 در کنگره60، تلفن دادن و تلفن گرفتن ممنوع است.. در کنگره این کار معنی ندارد چون شما به کسی شماره می دهید بعد او با شما تماس می گیرد و یکی از اعضای خانواده تان جواب می دهد و خانواده شما که از اعتیاد شما اصلاً خبر ندارند ممکن است او چیزی بگوید که برای شما مشکل ایجاد شود. بنابراین تحت هیچ عنوان به کسی شماره نمی دهیم و از کسی هم شماره نمی گیریم  حتی اگر در بیرون از کنگره یک کنگره ای را با خانواده اش می بینید شما حق ندارید بروید جلو و احوال پرسی بکنید شاید خانواده او خبر ندارند که این شخص به کنگره می آید و ما باید همه این نکات را رعایت بکنیم.

هر گونه ارتباطی بیرون از کنگره برقرار نمودن ممنوع است.. در کنگره60، رسم نیست که اعضای کنگره برای شام به خانه همدیگر بروند. راهنما اجازه ندارد شاگردانش را به بیرون از شهر ببرد. راهنما و رهجو نمی توانند با هم رفت و آمد بکنند.. اینها همه از موارد ضد ارزشی محسوب می شوند و این حرمتها باعث سلب مسئولیت از ما شده است و همه یاد می گیریم که این موارد را رعایت بکنیم.

نگهداری از لوازم شخصی مان به عهده خودمان است.. درست است در کنگره همه، انسانهای خوب و صالحی هستند ولی ممکن است غریبه ای بیاید یا ما از صور پنهان انسانها که آگاهی نداریم پس مالمان را سفت بچسبیم همسایه را دزد نکنیم. ما باید مراقب باشیم حتی در خیابان با موبایلت صحبت می کنی باید مواظب باشی آن را از دستت نقاپند. بعضی ها هستند که تمام مدارک مهم شان را در کیفشان می گذارند! این کار اصلاً لزومی ندارد چون اگر کیفتان را سرقت کردند یا آن را جا گذاشتید مدارکتان همه از بین می روند.. می توانید المثنی اینها را تهیه بکنید و اصل این مدارک را در خانه نگهداری بکنید. شما باید حتماً یک کلید یدکی برای اتومبیل تان داشته باشید و برای خانه یک کلید یدکی تهیه بکنید و در محل کارتان بگذارید و برای محل کارتان یک کلید یدکی تهیه بکنید و در خانه بگذارید که یک کنگره ای باید همه این مسائل را که خیلی ساده و پیش پا افتاده است را پیش بینی بکند تا مشکلات متعدد برایش بوجود نیاید.

در کنگره60، بحث سیاسی ممنوع است.. ما اینجا نه قرمز هستیم نه آبی، چون اگر طرفدار هر کدام از اینها باشیم آن یکی با ما دشمن می شود. ما روی نقاطی مشترک هستیم و آمدیم اینجا که فقط اعتیادمان را درمان بکنیم و خانواده مان آمده اند اینجا که مریضشان درمان شود و حال خودشان خوب شود، پس هر کس هر مسلک و مرامی دارد برای خودش است و ما باید فرای اینها باشیم و با هیچ کسی کاری نداشته باشیم که اینها همه برای ما قابل احترام هستند ولی ما فقط روی اعتیاد با هم مشترکیم و می آییم کنگره که مشکلمان را حل بکنیم و در کارهای سیاسی به هیچ عنوان دخالت نمی کنیم و بسیار هم در این کار تا الان موفق بوده ایم چون کنگره60، اکنون در شرایطی قرار دارد که هم قرمزها دوستدار کنگره هستند هم آبی ها.. می خواهد اصول گرا باشد یا اصلاح طلب.. جمهوری خواه باشد یا دموکرات.. همه برای ما قابل احترام هستند و ما به هیچ کدامشان کاری نداریم و در مورد هیچ کدام قضاوت و صحبتی نمی کنیم فقط می خواهیم سرزمینی باشد که ما در آنجا از صلح و آرامش برخوردار باشیم. اینها در مجموع می شوند حرمتهای کنگره60، که اگر ما رعایت بکنیم در کنگره با هیچ کس هیچ وقت هیچ خرده حسابی نخواهیم داشت.

یک مسئله دیگر؛ مسئله داد و ستد در این شرکتهای هرمی است. کارهای مربوط به داد و ستد و شرکتهای هرمی به کلی در کنگره60، ممنوع است.. من این را بارها گفته ام مبادا کسی در کنگره60، پیدا شود که بخواهد چند نفر عضو جمع بکند و بخواهد شرکت هرمی تشکیل بدهد. اگر کسی هم این کار را کرد فوری به همه بگویید و او باید از کنگره بیرون برود. ما اصلاً نمی گوییم این گونه اقدامات مشروع است یا نامشروع، قانونی است یا غیر قانونی.. به اینها کاری نداریم اصلاً ما چنین کارهایی در کنگره نداریم و ما به هیچ عنوان خرید و فروش در کنگره نداریم و من هم این عصاره سیبی را که به بچه ها می دهم بخاطر مشکل یبوست آنهاست چون این مشکل می تواند بسیار خطرناک باشد و این کار بخاطر همین است نه بخاطر سودجویی و مال اندوزی.. بنابراین داد و ستد و تشکیل شرکتهای هرمی در کنگره مطلقاً ممنوع است و هر کسی وارد این سیستم ها شود از حرمت کنگره60، عبور کرده است. اگر بعضی ها ندانسته این کار را کرده اند بروند و پولشان را پس بگیرند و هیچ کس نباید کنگره60، را دست آویز مسائل مادی و سیاسی و... خودش بکند.

مسئله دیگر؛ ما در قسمت اداره OT تغییر و تحولاتی ایجاد کرده ایم و اداره OT هم به شکل یک لژیون درآمد که یک نگهبان مثل لژیون های دیگر دارد و آقای "بابک لطفی" به مدت شش ماه نگهبان تمام گروههای OT هستند که همه اعضاء باید از ایشان پیروی بکنند و طبق خواسته ایشان عمل بکنند.

مسئله دیگر؛ در قدیم اینطور بود الان نمی دانم اینطوری هست یا نه.. کسی که مصرف کننده بود برای ترک دادن او را می گرفتند و به بازداشتگاه می بردند و با پوتین او را می زدند و به او دست بند می زدند و به دادسرا می بردند و... بعضی ها هم برای ترک اعتیادشان به پارکها و بیقوله ها می روند در شرایط خیلی سخت و دشوار.. ما هم در کنگره اوایل با مشکلاتی روبرو بودیم ولی حالا ما شما را به ساختمانی بردیم که در آنجا صندلی، کولر و... گذاشته ایم و با چایی از شما پذیرایی می کنیم ولی بعضی ها این قضیه را اشتباه گرفته اند و در تهران در یکی از شعبه ها گفته اند که چرا برای ما کولر گازی نمی گذارید!؟ برای اینجا بارها خواسته اند کولر گازی بگذارند من موافقت نکرده ام.. ما اینقدر نازک نارنجی شده ایم که چند دقیقه گرما یا سرما را نمی توانیم تحمل بکنیم؟ ما آمده ایم اینجا که اعتیاد به شیره، هروئین، کراک، شیشه و... را درمان بکنیم که در درمان شیشه هیچ وکیل مدافعی تا کنون نتوانسته در این پرونده پیروز شود همه در این قضیه باخته اند.. ما آمده ایم که این پرونده را حل بکنیم و به انسانها کمک بکنیم نیامده ایم که زیر کولر گازی بنشینیم و چایی با شیرینی بخوریم! اگر اینطور باشد من هم بخشنامه می کنم که در تابستان هیچ نمایندگی حق روشن کردن کولر و پنکه و در زمستان حق روشن کردن بخاری را ندارد تا قشنگ پوستشان کلفت شود. کسی آمده و گفته من داوطلب می شوم برای اینجا کولر گازی بخریم که موضوع اصلاً پولش نیست موضوع این است که این فعل اصلاً فعل حرامی است که ما بخواهیم اینقدر نازک نارنجی باشیم شما بروید بندرعباس و اهواز را ببینید که مردم چکار می کنند این ریزگردها و دمای 53 درجه بالای صفر مردم را دارد می کشد.. تهران که جزء مناطق خوش آب و هوا محسوب می شود.

مسئله دیگر؛ ما همانطور که در تولدها و مناسبت ها از پاکت استفاده می کنیم البته خدا نکند چنین اتفاقهایی بیفتد ولی اگر به مراسم ختم یک کنگره ای می روید بجای دسته گل و تاج گل می توانید به صاحب عزا پاکت بدهید و فکر نکنید این کار بد است و در انجام این کار هیچ پروایی نداشته باشید.. کلاً  همه جا الان دیگر در مراسم ختم گل می برند که این فرهنگ غلطی است چون کسی که عزیزش را از دست می دهد علاوه بر این که داغدار است کلی هزینه هم بر او وارد می شود.. بنابراین هر کس در مراسم ختم یک کنگره ای شرکت می کند به صورت انفرادی می تواند به آن مجلس ختم برود و پاکتی را هم به صاحب عزا تقدیم بکند که لااقل پولی جمع شود که بتواند کمی جوابگوی این همه هزینه باشد. در قدیم در ایران در شهرستانها این گونه بود که در هنگام مصیبتی این چنینی صاحب عزا گوشه ای می نشست و مردم می آمدند و میت را در همان حیاط می شستند و غسل می دادند و همسایه ها یکی دیگ می آورد و یکی برنج و یکی قند و شکر و... می آوردند و گلیمی می انداختند و فامیل و دوستان روی آن پول می ریختند که خرج و هزینه آن مراسم دربیاید.. ولی الان همه کارها چپکی شده است و این کارها اشتباه است و بعضی از کارهای ما درست نیست و ما فکر می کنیم که بجای گل اگر پول بدهیم به صاحب عزا توهین می شود اصلاً اینطور نیست و هیچ توهینی نمی شود. سعی کنیم حتماً این چیزها را ذره ذره تغییر بدهیم و اصلاحشان بکنیم.


تهیه و تنظیم : محمد حیدری (ل۲۴)
طبقه بندی: سی دی های مهندس دژاکام و امین دژاکام،
برچسب ها: درمان اعتیاد، وب لژیون اقای فریدون جنابی، سی دی های کنگره ۶۰،

تاریخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396 | 04:33 ب.ظ | نویسنده : لژیون کمک راهنما جنابی | نظرات

parsimoniousmis94.exteen.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:48 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am genuinely impressed to read all at one place.
پاسخ لژیون کمک راهنما جنابی: Hello dear friend. I hope we have been able to serve you with loved ones with this service
Foot Pain
جمعه 13 مرداد 1396 11:57 ق.ظ
Having read this I thought it was rather informative.

I appreciate you taking the time and energy to put this information together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!
پاسخ لژیون کمک راهنما جنابی: Hello, I thank you for following the content. Yes, we and everyone else will undoubtedly spend a lot of time doing this because our goal is freedom and achievements, achieving relative calm and achieving a balance in life.
http://gene6beach1.snack.ws
شنبه 7 مرداد 1396 09:16 ق.ظ
It's hard to find experienced people in this particular
subject, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
محمد مهدی شبرنگ
پنجشنبه 5 مرداد 1396 07:50 ب.ظ
برای درک بهتر روشنایی باید از عمق تاریکیها گذرکرد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

  • paper | چاله | قدس